HD_MRK VIS logo
menu
menu
PG

Ik en het team

De dag ‘Ik en het team’ gaat over teamontwikkeling en jouw rol als leidinggevende hierin. Basistheorie van deze dag vinden we in het boek Team Management van Tica Peeman (eigenaar VIStrainingen).

Teamontwikkeling

We behandelen de 4 teamfasen forming, storming, norming en performing. We kijken niet alleen naar het gedrag en kwaliteiten van een team in de verschillende fasen, maar ook naar wat je als leidinggevende per teamontwikkelfase te doen hebt om het team vooruit te helpen. Ook vullen deelnemers de bliksemteammeter in om in te schatten in welke fase hun team zit. Tot slot behandelen we hier de belangrijkste groepsdynamische fenomenen waar je mee te maken krijgt als je met teams werkt.

Succesfactoren

Aan de hand van het Teamwiel van Vroemen kijken we naar de 6 succesfactoren voor een gezond team. Deelnemers bespreken hoe hun teams zich verhouden tot die succesfactoren en welke concrete stappen ze hierin gaan zetten.

Besluitvorming

Met het BOBmodel voor besluitvorming gaan de deelnemers aan de slag in een grotere samenwerkingsoefening. Zo leren ze met deze nieuwe methode om snel en efficiënt tot een besluit te komen.

Na vandaag:

FTR