De VIS aanpak

Dit is hoe wij het doen...

Niet-weten

De huidige wereld is het best te omschrijven als de wereld van het niet-weten. Oude normen, waarden, waarheden, logica en systemen werken niet meer en we zijn met zijn allen op zoek. In deze wereld verandert ook hoe we leren. We hebben geen leraren en trainers meer nodig, maar mensen die met ons op zoek gaan, ons begeleiden en zelf zoeken. In deze wereld bevindt ons trainingsbureau VIStrainingen zich. In 2000 opgericht en sindsdien op zoek. Op zoek naar nieuwe manieren, partners, modellen en misschien nog wel het meest naar onszelf. We vinden onszelf keer op keer opnieuw uit en zijn er ondertussen wel uit dat dit bij ons en bij deze wereld hoort. Wij willen met jou werken aan lerende, zoekende organisaties waar mensen worden gezien in wat ze zijn: wonderlijke wezens met onbegrensde talenten. Talenten die hunkeren om zich te tonen als ze daar de ruimte voor krijgen. We geloven dat we een substantiële bijdrage kunnen leveren aan het ontplooien, tonen en combineren van die talenten.

De nieuwe wereld van het trainen

2Jaren geleden kon het nog: trainen in een afgeschermd zaaltje, werken aan persoonlijke leerdoelen en vaardigheden, daar hoge bedragen voor vragen en een onduidelijk resultaat leveren. Die tijd is voorbij. We weten dat individuen verschillende kleuren, persoonlijkheden, competenties en talenten hebben en dat vaste trainingformats daar weinig recht aan doen. We weten inmiddels nog beter dat trainen los van de organisatiecontext onzinnig is en dat groepen medewerkers door een ‘wasstraat’ sturen hooguit leidt tot gemeenschappelijke taal en helaas nog vaker leidt tot gemeenschappelijke weerstand. We weten ook dat voorbeeldgedrag van leidinggevenden essentieel is en dat bijvoorbeeld het niet meedoen van de directie aan trainingstrajecten de dood is voor deze trajecten.

We hebben veel meer mogelijkheden in deze tijd. We kunnen de transfer van trainingen vergroten door blended learning in te zetten en ook consequent toe te passen. We kunnen deelnemers een nieuwe houding en nieuw gedrag eigen laten maken door opdrachten mee te geven, informeel leren te stimuleren, reminders te sturen en een leerApp in te stellen.

We leren, we struikelen en we staan weer op

Trainen is in die nieuwe wereld niet makkelijker geworden, wel uitdagend. We schaken op veel borden. We houden de individuele leerwensen en doelen in het oog, de organisatiecontext, de groepsdynamica en –ontwikkeling, de didactische vertaling van de leervragen in uitdagende werkvormen, de bruggetjes naar de werkpraktijk en onze eigen projecties en ervaringen. We improviseren waar nodig, maar altijd in dienst van de gewenste resultaten. We leren, we struikelen en we staan weer op. Trainen a la VIS is in onze ogen het lef hebben om met deelnemers en organisaties op zoek te gaan naar verbeteringen voor de klant. We accepteren dat we het niet weten maar hebben vertrouwen in ons vakmanschap en in de relatie met onze klanten. Vanuit dat vertrouwen gaan we op zoek.

VISgegevens

 
© Copyright 2018 Alle rechten voorbehouden door Vis Trainingen - Sitemap
Website door Fuzz Dogs