Transformatie naar gelukkige zelforganisatie?!

"Tijdens de transformatie ontvouwt de volgende stap zich in het moment. Het schoonmaken van de relaties en het borgen van systemen is te complex om te voorspellen. Wel hanteren wij 4 sturingsprincipes die ons helpen als kompas om koers te bepalen van ‘A naar B, volgens de principes van B':


Contracteren op een inspirerend kader:

Het inspirerend kader beschrijft de betekenis van de organisatie en de gedroomde toekomst. Dit inspirerend kader noemen wij B. Door te contracteren met de organisatie op dit inspirerend kader, ontstaat duidelijkheid over ieders bijdrage aan B.


Belonen van goed en gewenst gedrag:

Alles wat aandacht krijgt, komt op de voorgrond en groeit. Gebeurtenissen die horen bij B, geef je aandacht en betekenis. Elke dag kan je al gebeurtenissen laten ontstaan die horen bij je gedroomde toekomst. Medewerkers herkennen in nieuwe gebeurtenissen ook nieuwe patronen, waardoor zij het oude patroon los durven te laten.


Inrichten en borgen van een structuur voor leren en besluitvorming:

Als je zicht hebt op B, dan is elk besluit een manier om dichter bij B te komen en weet je wat er nog te leren is. Het borgen van structuur en systemen voor besluitvorming en leren zorgt voor het vitaal houden van de relatie met B.


Eigenaarschap in de relatie tussen klant en medewerker borgen:

Alleen medewerkers kunnen samen met de klant daadwerkelijk invulling geven aan B. Zij zijn in regie en bepalen zelforganiserend op welke wijze zij de betekenis van de organisatie waar kunnen en willen maken.

 

Lees hier de volledige blog van Raymon Geurts..

Contact

Contact met Raymon Geurts

 
 
© Copyright 2018 Alle rechten voorbehouden door Vis Trainingen - Sitemap
Website door Fuzz Dogs