Hokjesbehoefte

Loesjehokje

 

Wat je zegt, ben je niet zelf

Het model van Insights Discovery bevat een divers palet aan kleuren gekoppeld aan ‘menstypen’ waarin ieder van ons zich in meerdere of mindere mate mee verwant voelt. Het is mogelijk dat meerdere typen bij jou passen en dat je verandert over tijd. Na een ultra beknopte uitleg van Leontien, worden we uitgenodigd drie vragen over onszelf te beantwoorden rondom communicatie. Ik voel de spanning van me, in een nieuwe omgeving, ineens zò zelfbewust te zijn: ‘Op alles wat ik zeg ligt nu een vergrootglas.’ ‘Deze mensen kennen mij net en gaan nu al een analyse op me loslaten, daar heb ik niet zo’n zin in.’ ‘Hoe blijf ik bij mezelf?’ ‘Als ik dan bot overkom?’ ‘Rustig blijven ademhalen Loes..’ Pff.. ik heb het er maar druk mee ☺. Uit mijn antwoorden op de drie vragen werd onder andere afgeleid dat ik snel oordeel, veel denk en ook mezelf veroordeel. Die komt wel aan. Behalve groen (verbindend, gericht op samen) blijkt ook rood (direct, kordaat, niet teveel poespas) in mijn palet te horen. Zelf herken ik dat niet direct, maar misschien wel omdat ik een oordeel heb over rode mensen.. besef ik in mezelf grinnikend. Die vind ik niet zo gezellig (vertaling) = daar kan ik bang en onzeker van worden. Frappant is dat het meerderendeel van ons een andere conclusie trok over zichzelf, dan dat de onlinetest en de groep concludeerde. Het blijkt bij uitstek lastig om met een heldere bril op te kijken naar het mensje die het dichtste bij je staat..

Model Insights Discovery
Model Insights Discovery

 

Blauwe vlieg

Na het eten doen we een dialoog oefening waarbij de uitdaging van persoon a. is om de ‘kleur’ te spreken van persoon b. Kortom: om aansluiting te vinden. Een gesprek tussen een consument en broodjesverkoper volgt. Consument :‘Ik heb een vlieg in mijn broodje en dat vind ik niet zo fijn. Kan ik korting krijgen?’ Verkoper: ‘Maar misschien is hij er later ingevlogen.’ Consument: ‘Nee ik weet vrij zeker dat hij er al in zat. Ik wil graag korting op de bestelling broodjes.’ Verkoper: ‘Ik kan je een beetje korting geven op het broodje waar de vlieg in zat.’ Na enige heen en weer gebabbel besluit de consument spelende deelnemer dat haar huidige manier misschien te weinig vruchten afwerpt. Ze probeert de ‘blauwe’ stijl en zegt resoluut: ‘Dit is niet oké. Ik vind een vlieg in mijn bestelling en ik wil korting op deze partij.’ Plots en tot haar verbazing beweegt de verkoper mee en stemt hij in. Een Insight succesje! Maar voordat we snelle conclusies trekken wijst een ander stel deelnemers ons erop dat het aanpassen aan elkaars stijl bij hen juist tot irritatie leidde (rood reageert op rood). Dit is precies de nuancering die maakt dat ik het lastig vind om mensen in ‘hokjes’ te plaatsen èn toch erken ik dat er waarde zat in de ‘vlieg casus’.

Eind goed (was) al goed

Leontien begeleidt ons naar een prachtige eindconclusie na deze Insights Discovery proeverij: ‘Als je de behoefte per persoonlijkheidsstijl maar herkent en daarmee afstemt, dan ben je effectief.’ Mijn frustratie en aanvankelijke terughoudendheid lossen zich langzaam op. Kijk hier kan ik wat mee! Mijn werk rond Verbindende Communicatie richt zich op het leren herkennen en erkennen van menselijke behoeften! Ik stel nog: ‘Eigenlijk is het toch de kunst om al deze mens aspecten te integreren en op het passende moment in te zetten? Dat je voelt wat het moment van je vraagt?’ ‘Juist!’ glundert Leontien. Met een ontspannen glimlach stop ik deze methode in mijn rugzak en lach ik om mezelf. Eind goed, was al goed. Bedankt VISsers

Loes Berkhout | Verbindwerk.nl

*Dit geïnspireerd op de ontmoeting van Phyleen (VISser) met een ontzielde motachtige in haar eten die avond.

Contact

Contact met Loes Berkhout

 
 
© Copyright 2018 Alle rechten voorbehouden door Vis Trainingen - Sitemap
Website door Fuzz Dogs