Groepsfoto

De VIStrainers

We leiden trainers zelf op bij VIS en weten uit ervaring dat het een zware opleiding is. En dus haalt niet iedereen de eindstreep. We zijn er niet blij mee dat trainers die met hart en ziel bij VIS komen werken de interne opleiding niet halen. We zijn er wel van overtuigd dat de hoge eisen die we stellen aan VIStrainers zorgen voor een constante, hoge kwaliteit van onze leerinterventies. Als we een onderscheid maken in kennis, vaardigheden en houding dan zijn de volgende aspecten voor een VIStrainer van belang:

Kennis

Een vistrainer heeft kennis van:

 • didactiek in de vorm van werkvormen en hoe je leervragen kunt vertalen in leerinterventies en –programma’s
 • groepsdynamica en onbewuste groepsprocessen
 • systemisch werken (o.a. Thematisch Gecentreerd Interactiemodel)
 • diverse interventietechnieken (coachen, confronteren, luisteren)
 • pathologie (beperkt)
 • veelvoorkomende communicatie,- en leiderschapsmodellen en theorieën
 • organisatiemodellen en sturingsprincipes
 • veelvoorkomende testen en vragenlijsten.

Vaardigheden

Een VIStrainer kan:

 • liefdevol confronteren = eerlijk feedback geven in het hier en nu
 • leerinterventies ontwerpen en uitvoeren
 • zijn of haar stijl van aansturen wisselen
 • verschillende interventies doen
 • interactief en met humor presenteren
 • modellen koppelen aan leerdoelen
 • patronen doorzien, benoemen en koppelen aan organisatiecontext en individuele context
 • discussies begeleiden en structureren
 • vertragen, versnellen, uitzoomen, inzoomen
 • improviseren waar nodig
 • hulp en ondersteuning vragen.

Houding

Een VIStrainer durft:

 • fouten te maken, toe te geven en te verbeteren (en dus te leren)
 • zichzelf ter discussie te stellen en voorbeeld te zijn
 • zichzelf te zijn en dus kwetsbaar
 • te confronteren
 • initiatief te nemen waar nodig en ook los te laten
 • verbinding aan te gaan
 • eigen gevoelens en gedachten serieus te nemen en uit te spreken
 • te geloven in het oneindige potentieel van mensen.

En is grenzeloos nieuwsgierig naar wat de ander en zichzelf beweegt!

 
© Copyright 2018 Alle rechten voorbehouden door Vis Trainingen - Sitemap
Website door Fuzz Dogs