Praktisch Leidinggeven (PL)

Locatie: Omgeving Utrecht

Terug van weggeweest; De befaamde training ‘Praktisch leidinggeven’ van VIStrainingen!!

In het najaar gaan we de nieuwe training inplannen. Houd rekening met een startdatum in november en een doorlooptijd van vier maanden (telkens ongeveer vier weken tussen twee trainingsdagen). Geef je op en stel je plaatsje veilig! 

Na 15 jaar uitermate succesvol leidinggevenden vanuit heel Nederland en van zeer uiteenlopende organisaties te hebben getraind in hun leidinggevende en aansturende kwaliteiten, hebben we vorig jaar besloten deze training volledig op de schop te gooien. Uiteraard zitten we als trainers ook niet stil in onze ontwikkeling en ook de markt voor open trainingen is door de jaren heen veranderd. De nieuwe training praktisch leidinggeven voldoet volledig aan de laatste inzichten op het gebied van leren en ontwikkelen en sluit helemaal aan bij de vraag zoals die op dit moment leeft in de markt.

In de nieuwe opzet zorgen we ervoor dat het rendement van de training optimaal is door ook tussen de vijf opleidingsdagen de deelnemers structureel aan de slag te laten zijn met hun ontwikkeling op het gebied van leidinggeven. We zetten een innovatieve digitale tool in waarmee de deelnemers continu geprikkeld worden om bewust aan het leren te zijn in hun werkpraktijk. Deze tool zorgt er ook voor dat de deelnemers blijvend leren van en met elkaar en dat ze frequent worden gevoed met informatie en vragen van de trainer.

Verder zorgen we ervoor dat de nieuwste inzichten op het gebeid van breinleren en didactiek zijn geïntergreerd. Denk daarbij aan:

  • Het gebruik van korte overzichtelijke checklisten van alle geleerde modellen en technieken.
  • De inzet van filmpjes met voorbeeldgedrag.
  • Het principe van ‘zes keer herhalen om echt te leren’.
  • Leren moet leuk zijn!
  • Ander gedrag kunnen laten zien (ook) als je onder druk staat.
  • Werkvormen inzetten die alle zintuigen prikkelen om beter en sneller te leren.
  • Cycli van zelfregulatie en zelfreflectie trainen bij de deelnemers.
  • Intensief coachcontact met de trainer aan het begin van het trainingstraject.
  • Rekening houden met de fysiologie van de deelnemers met een juiste mix van spanning en ontspanning.
  • Etc.

Hieronder vind je een overzicht van de thema’s die we op de verschillende dagen aanbieden. Uiteraard is dit programma ook vloeibaar en kneedbaar op basis van de telefonische intakes die we doen en wat we meemaken tijdens het trainingstraject.

DAG 1 - Ik als leidinggevende
In je rol als leidinggevende speelt communicatie een cruciale rol. Praten met en luisteren naar medewerkers binnen en buiten je organisatie is jouw dagelijkse bezigheid. Bij communicatie en leidinggeven kunnen er dingen misgaan. Instructies en mededelingen worden anders geïnterpreteerd, er wordt ja gezegd en nee gedaan of belangrijke informatie blijft onder de tafel. Kortom: gebrekkige communicatie leidt tot een niet optimale samenwerking en uiteindelijk tot tegenvallende resultaten. Effectievere communicatie verbetert juist de samenwerking, het functioneren en de tevredenheid van je medewerkers. Het is de kracht achter een goedlopend team. In deze training onderzoek jij je eigen stijl van communiceren. Om erachter te komen wat je al handig doet en wat nog handiger zou kunnen. Dus handige praktische tips en trucs die je gaan ondersteunen beter met jezelf en met je collega’s te communiceren en af te stemmen. Naast miscommunicatie zijn er tal van andere werksituaties die jij in je rol van leidinggevende dagelijks tegenkomt en die niet lopen zoals je wenst dat ze zouden moeten lopen. Dit heeft allerlei oorzaken. Op deze dag gaan we onderzoeken wat jij vanuit jouw persoonlijk leiderschap hierin automatisch doet. Als kader hiervoor gebruiken we ‘de cirkel van acht’. Een prachtig model dat inzicht geeft in waarom we ons vaak laten verleiden tot klagen en mopperen in situaties die niet lopen zoals we willen. Om vervolgens te leren hoe we veel pro-actiever om kunnen gaan met lastige, alledaagse situaties. Je leert dit model toe te passen op eigen lastige situaties. En leert je eigen onbewuste gedragsimpulsen te herkennen. Om vervolgens door te kunnen pakken in actief gedrag om zo uit de lastige situatie te kunnen stappen. Veel deelnemers aan onze trainingen vinden dit de grootste eye-opener die ze in trainingen hebben gekregen.

DAG 2 - Ik met mijn medewerkers
De moeilijkste functie in de organisatie heb jij; leiding geven aan de werkvloer. We leren je de noodzakelijke vaardigheden, maar nog meer de noodzakelijke houding die deze functie van je vraagt. Want het beste jongetje of meisje van de klas zijn, werkt in deze functie niet meer. Leidinggeven vraagt namelijk om andere skills. Wat is je voorkeursstijl in de aansturing van je medewerkers en welke stijlen heb je te ontwikkelen. Allemaal vragen waar deze training antwoorden op geeft. De training voert je langs de achtergronden van situationeel leidinggeven. Dus geeft je inzicht in hoe jij je medewerkers met aandacht kan ondersteunen in hun ontwikkeling. De ene keer vraagt dit om instructie, de andere keer om coachen en/of delegeren. In je rol van leidinggevende ben je dus veel aan het aansturen. Aansturen kenmerkt zich ook wel door het tijdig geven van feedback. Wil je je medewerkers snel en goed ontwikkelen dan is het handig dat je van elkaar kan en mag leren. Feedback (geven en ontvangen) helpt je hierbij. Je krijgt inzicht hoe je op dit moment feedback geeft en handvatten hoe je dit nog verder kan ontwikkelen. Deze training leert je waarom je te lief, bot, te laat of geen feedback geeft. De belangrijkste valkuilen worden belicht om vervolgens met veel praktijksituaties te gaan oefenen. Na deze training kun je met meer zelfvertrouwen je medewerkers feedback geven om hen te ondersteunen bij hun ontwikkeling binnen hun functie.

DAG 3 - Ik als motivator
Je weet nu hoe je eigen houding als voorbeeldgedrag dient voor je medewerkers en welke houding daarin het beste werkt. Je kent de communicatieprincipes en welke stijl van leidinggeven past bij welke situatie. Daarnaast weet je hoe je je medewerkers effectief kunt aanspreken op houding, gedrag en prestaties. Op deze dag maak je de stap naar het vergroten van het persoonlijk leiderschap bij je medewerkers. Je leert hoe je het gedrag van je medewerkers beïnvloedt en hoe je je medewerkers kan motiveren om meer initiatief te nemen en meer verantwoordelijkheid te pakken. We gaan aan de slag met de roos van Leary. Dit model geeft inzicht in hoe bepaald gedrag van jou, gedrag bij de ander uitlokt. Welke automatische patronen hierin bestaan en hoe je hierin bewuste keuzes kunt maken. Door je niet te laten leiden door de situatie maar door bewuste keuzes te maken in welk gedrag je laat zien (met de bijbehorende communicatie), kan je het gedrag van je medewerker beïnvloeden. Zo kan je ervoor kiezen de medewerker meer regie te laten pakken terwijl je de relatie goed houdt. Dit mechanisme bouwen we verder uit met motiverende gespreksvoering. Je leert het verschil zien tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie en hoe je daar invloed op hebt. Je gaat aan de slag met het ombuigen van slachtoffergedrag van je medewerker door de klacht om te draaien naar de behoefte en je leert concrete gesprekstechnieken die de zelfsturing van je medewerkers vergoot. Uiteraard is er (ook) op deze dag veel gelegenheid om te oefenen met de technieken en modellen!

DAG 4 - Ik en mijn team
Tot nog toe ben je in de training vooral bezig geweest met jezelf en de één op één relaties in je werk, op deze dag maken we de stap naar het groepsproces en hoe je de samenwerking in je team naar een hoger plan tilt. Je krijgt inzicht in welke fases er zijn in de teamontwikkeling en wat je kan doen om je team te laten groeien. Je bekijkt in welke fase jouw team zit en gaat aan de slag met wat jij te doen hebt in jouw team op dit moment. Je leert de patronen in je team herkennen en snapt wat jij dan te doen hebt maar ook wat je teamleden te leren hebben. Je kijkt naar jouw voorbeeldrol en naar hoe je een duidelijk verhaal hebt voor je team over waar je heen wilt. We gaan aan de slag met hoe jouw houding bijdraagt aan de groei van je team en met de vaardigheden die jij maar ook je teamleden daarbij nodig hebben. Verder is het belangrijk om goed besluiten te kunnen nemen met je team. Hier gaan we mee oefenen. Je leert de verschillende manieren van besluitvorming kennen en snapt dat het vaak handig is om consensus te hebben met je collega’s over een besluit. Dit om het draagvlak zo hoog mogelijk te krijgen zonder teveel tijd te verliezen. Je oefent je vaardigheden om te interveniëren op verschillende niveaus tijdens het besluitvormingsproces. Denk daarbij aan de procedure, het proces en de inhoud van het overleg.

DAG 5 - Ik en mijn organisatie
Je bent flink aan de slag geweest met jezelf, met je collega’s en met je team. Om je plannen nog meer kansrijker te laten zijn zullen ze goed ingebed moeten zijn in de organisatiecontext. Op deze dag staan we stil bij de missie en visie van de organisatie waar je voor werkt en zorgen we ervoor dat de ontwikkeling die jij met team wilt maken past in de bedoeling van de organisatie. Verder kijken we naar hoe je collega’s van buiten je team kan helpen en mee kan nemen in de stappen die jij aan het zetten bent. Ook op deze dag de koppeling met de HR cyclus. In deze PL is volop aandacht voor hoe je jouw leerrendement borgt maar je bent ook aan de slag gegaan met je collega’s. Om ervoor te zorgen dat ook zij zich blijvend ontwikkelen, kan het handig zijn om de ontwikkeldoelen op te nemen in de functionerings- en beoordelingsgesprekken. Voorwaarde hiervoor is uiteraard dat je deze gesprekken dan op een effectieve manier voert binnen de grenzen die je organisatie stelt aan deze HR-cyclus. Hier ga je mee oefenen!

Direct aanmelden

Uw gegevens

Geslacht
Naam
*
Organisatie
Telefoon
*
E-mailadres
*
Geboortedatum
Vooropleidingen
Functie

Factuuradres

E-mailadres
*
Postadres
(en indien gewenst naam en/of ordernummer)

Gewenste opties

Gewenste datum

Akkoordverklaring

Ik verklaar mij akkoord met de voorwaarden *
 
 


Duur

Vijf losse trainingsdagen met telkens een praktijkleerperiode van een aantal weken tussen twee trainingsdagen.

Data

Dag 1: maandag 16 april 2018
Dag 2: maandag 7 mei 2018
Dag 3: maandag 28 mei 2018
Dag 4: maandag 18 juni 2018
Dag 5: maandag 9 juli 2018

Aantal deelnemers

6 tot 12 deelnemers per groep.

Kosten

Trainingskosten: op basis van waardebepaling achteraf (richtprijs € 2000,-)
Vaste locatie- en cateringskosten: € 250,-

 
© Copyright 2018 Alle rechten voorbehouden door Vis Trainingen - Sitemap
Website door Fuzz Dogs