Interne procesbegeleiders

Locatie: VIS - Katwijk of Berckeley Square - Amsterdam

Introductiestairsmanpersonwalking

‘Met minder meer doen’, terwijl de huidige externe ontwikkelingen juist nu om interne acties vragen. Je wilt als organisatie van binnenuit duurzaam veranderen. Hoe gebruik je dan eigen talenten om je organisatie op een hoger plan te krijgen? Om deze interne ontwikkeling echt vorm te geven, heb je krachtige spelers nodig. Het is een uitdagende rol om interne verandertrajecten te initiëren en te begeleiden. In deze eendaagse training geven we je inzicht in wat hiervoor nodig is en leren we je vaardigheden om deze rol met verve te vervullen. Elke deelnemer gaat met een concreet strijdplan de deur uit.

Doel van training

Je eigen rol als procesbegeleider wordt helder en het nut van een verandering voor de organisatie.
Je krijgt zicht op je eigen talenten en benodigde ontwikkeling.
Je leert om processen vlot te trekken, beweging te krijgen en collega’s in actie te zetten.

Doelgroep

Leidinggevenden, P&O-ers,interne en externe adviseurs, senior medewerkers en projectmanagers die te maken hebben met interne verandertrajecten.

Datum

Bij 8 of meer aanmeldingen wordt in overleg met de deelnemers een datum gepland. Aanmelden kan in dit geval via info@vistrainingen.nl

 

Duur

2 dagdelen (1 dag)

Aantal deelnemers

8 tot 12 deelnemers per groep

Kosten

€ 499,- pp, exclusief BTW, inclusief lunch en leuke reminder

Toelichting extra opties

Persoonlijke rapportage op trainingsresultaten (250,-)
De trainer ziet in de training jouw ontwikkeling, je verbeterpunten en je sterke punten. Dat krijg je te horen in de training. We bieden je de mogelijkheid om dit ook op papier na de training mee te krijgen. In een kort document geeft de trainer aan wat hij of zij heeft gezien en vooral wat je ontwikkelpunten zijn voor de komende tijd. Met tips hoe je dit concreet kunt oefenen.

Drie Coachingsgesprekken van een uur (500,-)
Na de training begint het pas echt. En dan loop je natuurlijk soms vast op je leerpunten. Dan is het fijn om in een drietal telefonische of persoonlijke coachgesprekken met je eigen trainer de punten op de i te zetten. Je leerdoelen uit de training nemen we als uitgangspunt en hier coachen we je op.

Een dagdeel meelopen op de werkvloer plus rapportage (750,-)
Het is mogelijk om de trainer een dag met je te laten meelopen. Hij of zij observeert je terwijl je aan het werk bent. Vervolgens schrijft hij of zij daar een rapportage over en bespreekt dat met je. Hierdoor wordt duidelijk hoe de training uitwerkt in de praktijk en wat je daarin handig en niet handig doet. De trainer licht dit toe in een telefonisch gesprek of op kantoor bij VIS. Eventueel kan aansluitend worden gekozen om nog een aantal coachsessies af te spreken.

Informatie aanvragen

 
 
© Copyright 2018 Alle rechten voorbehouden door Vis Trainingen - Sitemap
Website door Fuzz Dogs